VHCS2 i If specified by -literal_key, then the key length must be equal to the chosen cipher’s key length of 56 bytes at /var/www/vhcs2/engine/setup/../vhcs2_common_code.pl line xxx

Błąd jest spowodowany prawdopodobnie zmianami z module
Crypt::CBC. Można go minąć edytując
var/www/vhcs2/engine/vhcs2_common_code.pl w okolicach
linii wziankowanej w błędzie. We fragmencie:

my $cipher = Crypt::CBC -> new( {
’key’ => $main::db_pass_key,
‘cipher’ => ‘Blowfish’,
‘iv’ => $main::db_pass_iv,
[...]

należy dodać długość klucza:

my $cipher = Crypt::CBC -> new( {’key’ => $main::db_pass_key,
‘keysize’ => 32,
‘cipher’ => ‘Blowfish’,
‘iv’ => $main::db_pass_iv,
[...]

Jedna myśl nt. „VHCS2 i If specified by -literal_key, then the key length must be equal to the chosen cipher’s key length of 56 bytes at /var/www/vhcs2/engine/setup/../vhcs2_common_code.pl line xxx”

  1. wtedy wywala to po odpaleniu ./vhcs2-setup
    Unrecognized character \xE2 at /var/www/vhcs2/engine/setup/../vhcs2_common_code.pl line 1411.
    Compilation failed in require at ./vhcs2-setup line 32.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *